تأمین سموم ضدعفونی بذور غلات دو استان


تاریخ ارسال :

۱ شهريور ۱۳۹۸

تأمین سموم ضدعفونی بذور غلات دو استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، بنا به درخواست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانهای چهارمحال بختیاری و مرکزی، مدیریت استان تهران بیش از 6200 کیلوگرم سم ضدعفونی را پس از انجام دو فقره نمونه برداری و ارسال به مرکز مطالعات کاربردی و تأیید نهایی آن، خریداری و به استانهای مذکور ارسال نموده است. در همین خصوص تعداد 40هزار تخته کیسه بذری نیز جهت استان مرکزی، سفارش تولید و درحال ارسال می باشد.