حمایت از کارگزاران فعال در مناطق محروم مازندران


تاریخ ارسال :

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

حمایت از کارگزاران فعال در مناطق محروم مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمایت همه جانبه از کارگزاران توزیع تحت پوشش فعال در مناطق محروم این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر از کارگزارانی که در مناطق محروم استان و دارایی امکانات کم مشغول توزیع کود در بین کشاورزان می باشند حمایت ویژه انجام خواهد شد و کود خارج از نوبت به آنها اعطاء می شود.