گرافیک اهمیت و نقش کود کشاورزی پتاسیم در شالیزار


تاریخ ارسال :

۵ تير ۱۳۹۷

گرافیک اهمیت و نقش کود کشاورزی پتاسیم در شالیزار

تهیه و تنظیم: دکتر صالح محمدی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان