بازدید

بازدید از انبار توزیع بذر سویا شرکت دانه های روغنی کردکوی گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر   شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، از بازدید ادیم رئیس اداره بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، ابراهیمی کارشناس مسئول اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان و عباسی سرپرست اداره تولیدات گیاهی از کارگزاری  توزیع نهاده های کشاورزی ( کود و بذر) در انبار  شرکت دانه های روغنی کردکوی خبر داد این بازدید با هدف بررسی وضعیت توزیع بذر سویا در شهرستان کردکوی انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید