تامین کود

تامین کود شرکت تعاونی قزل مغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار1.065.712 کیلوگرم کود اوره به شرکت تعاونی قزل مغان واقع در شهرستان پارس اباد در اردیبهشت 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید