تأمین و ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

 مقدار 203 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مرکزی در تاریخ 1 خرداد ماه سال 1400 بارگیری و حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید