برگزاری تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان کردستان در خرداد 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، در روز شنبه، یکم خرداد ماه سال جاری،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید