برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان کهگیلیویه و بویر احمد در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلیویه و بویراحمد،  در روز دوشنبه،  بیستم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید