تخلیه مقدار 25 تن کود اوره ارسالی از مبداء کرمانشاه در انبار سازمانی کود آذربایجان غربی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تخلیه  مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره در انبار سازمانی استان  درروز دوشنبه بیست وسوم فروردین ماه سال 1400خبر داد  و افزود : کود فوق از سهمیه یک هزار  تنی استان میباشد که از مبداء کرمانشاه به انبارهای کارگزاران استان و انبار مرکزی ارسال  میگردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید