توزیع کود اوره

توزیع کود اوره درشهرستان زرندیه ساوه – استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد مقدار67.5 تن کوداوره جهت بهره بردراری کشاورزان  شهرستان زرندیه ساوه ، توسط کارگزار بخش خصوصی آقای نیکنام ،  تامین وتوزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید