تامین وتوزیع انواع کود در مازندران از 82هزار تن فراتر رفت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 82 هزارو 903 تن انواع کودکشاورزی دراین استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 82 هزار و 903 تن انواع کود کشاورزی شامل اوره ، سوپرفسفات تریپل ، پتاس ، کلرور پتاسیم ، فسفات ، سولفات آمونیوم و ماکرو ( 15-8-15) برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین شد که از این میزان 78هزار و 918 تن توسط 277 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بین کشاورزان متقاضی استان وبراساس سهمیه های مشخص شده در 22 شهرستان استان مازندران توزیع شد.

وی افزود 3 هزار و 985 تن از کودهای تامین شده برای مصارف ماه دی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ذخیره سازی گردید که در دست توزیع در بین کشاورزان متقاضی دراستان مازندران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید