حمل آزاد انواع کود شیمیایی برای کارگزاران منطقه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت )

برای رفع مشکل کشاورزان منطقه و به علت سرمازدگی  محصولات کشاورزی مقدار 500 تن انواع کود شیمیایی به صورت حمل آزاد از انبار سازمانی برای کارگزاران منطقه حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید