بازدید از انبار بوجاری بذرگندم و جو در شهرستان ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از انبار بوجاری بذر گندم و جو در شهرستان ایرانشهر بازدید بعمل آورده و با انبارداران در رابطه با مسائل و مشکلات انبار تبادل نظر کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید