توزیع 611 تن کود اوره از طریق خدمات مشاوره فنی در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 611تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان بهشهر در10 ماهه سال جاری  از طریق شرکت خدمات مشاوره فنی کشاورزی خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار  توزیع شرکت خدمات مشاوره فنی کشاورزی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بهشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید