روند کیسه گیری از کود اوره فله در انبار مرکزی گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملیات کیسه گیری کود کشاورزی اوره فله در انبار ذخیره استراتژیک کود رشت خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در راستای دستورالعمل های ابلاغی مبنی بر حفظ ذخیره استراتژیک کودهای کشاورزی اصلی در انبارهای استان این پروسه در حال اقدام میباشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید