مناقصه خرید کود کلرور پتاسیم پودری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به جهش تولید وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی،  مناقصه خرید مقدار30 هزار تن کود کلرور پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 11 آذر ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید