پهلودهی کشتی در بندراسکله شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

کشتی بهجت حامل ۴۷ هزار تن کود اوره در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ به بندراسکله شهید رجایی وارد و پهلو دهی شد، لازم به ذکر است اقدامات لازم جهت عملیات تخلیه و بارگیری از کشتی در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید