تامین وتوزیع کوددرشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری مقدار 25000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید