کودفسفاته وپتاسه کشت پاییزه استان کرمان تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه تغذیه گیاهان زراعی استان کرمان با حضور محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،پورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی،مدیران وکارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان درتاریخ ششم مهرماه 1399 درمحل سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی برگزارشد

مهندس قاسمی دراین جلسه اعلام کرد: کود فسفاته وپتاسه جهت کشت پاییزه تامین شده است وهیچ نگرانی دراین مورد وجود ندارد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید