ثبت ملی دو رقم عناب استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از ریس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه برداشت عناب در خراسان جنوبی از مرداد ماه آغاز می شود، گفت: مرغوبیت عناب خراسان جنوبی سبب شده است که دو رقم عناب سیوجان و ماژان ثبت ملی شود و حرف اول را در کشور بزند.

وی با بیان اینکه نه هزار نفر بهره بردار عناب در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: بیشترین سطح عناب در خراسان جنوبی متعلق به شهرستان‌های خوسف، بیرجند و سربیشه است.

محمد مهدی سعیدی افزود: : انواع کود شیمیایی به مقدار مورد نیاز و به موقع برای کشت عناب توسط این شرکت تامین شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید