بوجاری بذر کلزا

اتوماسیون قوی و پاسخ به نیازهای کشاورزان، شرکت های تولید کننده در فرآوری بذر کلزا در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشتاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، به منظور طرح در آمد زایی شرکت  ودرراستای دستورالعمل اجاره سامانه بوجاری بذر ، و اخذ مجوز از بخش تخصصی شرکت و ابلاغ تعرفه بوجاری بذر  به میزان15 تن بذر کلزای شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان از مبدا جیرفت به انبار قرق این شرکت حمل شد.هزار جریبی تصریح کرد: این شرکت با تبیین استراتژی توسعه  کیفی بذر کلزا، دانش فنی تکنولوژی های روز را برای استفاده آسانتر و دسترسی بلند مدت را درراس  برنامه های خود قرارداده و توانسته با بالا بردن استاندارد های فرآوری، سطح کیفی بذر کلزا، قدم های اساسی بردارد و با بکارگیری اتوماسیون قوی به نیاز های جدید  شرکت های تولید کننده ،کشاورزان ، شرکت های بزرگ زراعی  در راستای کیفی سازی بذر پاسخ مطلوب بدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید