شهرستان فامنین استان همدان

ارسال 174 تن کود شیمیایی ازته در مردادماه برای شهرستان فامنین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در مردادماه سالجاری مقدار 174 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان فامنین ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید