آغاز برداشت زیتون در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت زیتون در ۶۲۵ هکتار از باغات زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.
وی پیش بینی کرد: از این سطح زیرکاشت ۲۶۰ تن زیتون برداشت شود.
محمد تقی آژنگ با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت باغ‌های زیتون استان به شهرستان‌های نهبندان، طبس و سربیشه اختصاص دارد، افزود: محصول زیتون استان بسته به نوع رقم و شرایط آب و هوایی هر منطقه از نیمه اول شهریور به منظور تهیه کنسرو قابل برداشت است و پس از رسیدن تا اواخر آبان به منظور تهیه روغن برداشت می‏شود.
عمده ارقام زیتون شامل زرد، روغنی، استوایی، شنگه، آربیکن و کروناکی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی اعلام کرد: انواع کود شیمیایی برای به ثمر نشستن این محصول تحویل باغداران متقاضی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید