تغذیه گیاه با کودهای اسیدهای آمینه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از معرفی و توصیه کودهای کشاورزی اسید آمینه در بخش های مختلف کشاورزی استان در سال زراعی جاری و پیش رو با آگاهی و خدمات مشاوره ای از طریق کارگزاری  های کود استان به بهره برداران خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه اسیدهای آمینه مولکول های آلی کوچکی هستند که واحدهای تشکیل دهنده پروتئین ها می باشند و در تمام سلول های زنده وجود دارند. گیاهان میتوانند با استفاده از عناصر موجود در آب و هوا و خاک، طی فرآیند فتوسنتز، اسیدآمینه بسازند، ولی این فرآیند انرژی زیادی از گیاه مصرف می کند.

تغذیه گیاه با کودهای اسید آمینه باعث می شود گیاه بتواند این انرژی را ذخیره کرده و از آن در مقابله با تنش های شوری، خشکی، گرما، سرما و آلودگی هوا استفاده کند.

همچنین اسیدهای آمینه نقش بسیار موثری در گرده افشانی و لقاح، جوانه زنی بذر، تقویت دیواره سلولی، سنتز کلروفیل، تنظیم باز شدن روزنه های برگ،تنظیم رشد رویشی و زایشی، تشکیل گل و میوه، رنگ گیری و تشکیل قند در میوه تنظیم هورمون های گیاهی و هم افزایی جذب عناصر در گیاه دارند. اسیدهای آمینه به دلیل اندازه کوچکشان، به راحتی از روزنه های برگ جذب می شوند. یک کود اسید آمینه هنگامی میتواند کارآیی داشته که مخلوطی از تعداد زیادی اسیدهای آمینه قابل جذب باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید