حمل نهاده های کشاورزی در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : شهرستان های نهبندان، بشرویه، طبس و فردوس از ابتدای قرارداد حمل درون استانی( ابتدای مهر98) تا پایان خرداد ماه 31 درصد حمل نهاده از حجم کل قرارداد را به خود اختصاص داده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید