توزیع13000 تن کود اوره در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درفروردین و اردیبهشت سال 99 توانسته ایم 13000تن کوداوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در استان اصفهان توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید