برگزاری مناقصه امور حفاظتی استان گلستان در بهار سال 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خفاظتی و نگهیانی، در روز شنبه،   مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هاهنگی کمیسیون معاملات ستاد، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید