حمل و توزیع کود در شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل و توزیع   کود جهت تامین مزارع گندم در شهرستان بیجارخبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بیجارتوزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید