تامین 50 تن کود سوپر فسفات تریپل شرکت دخانیات استان اصفهان در اذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت زراعت سازمان استان اصفهان درخصوص تامین کود شیمیایی مورد نیاز شرکت دخانیات میزان 50 تن کود سوپر فسفات تریپل جهت مصرف بهره برداران این بخش در آذر ماه  تهیه و توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید