ارسال گزارش فروش انواع کودهای کشاورزی به دستگاه های ذیربط

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال گزارش فروش انواع کودهای کشاورزی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه ای و پایش ادواری توسط مدیریت های شهرستانی و همچنین دستگاه های نظارتی گزارش فروش مهرماه انواع کودهای کشاورزی به دستگاه های ذیربط اعلام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید