پایان عملیات موجودی برداری از انبار کارگزاران استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت :

با عنایت به تغییرات قیمت کود شیمیایی اوره طی هفته گذشته عملیات موجودی برداری از انبارهای کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در 15 شهرستان از تاریخ 98/7/21 لغایت 98/7/27 پایان پذیرفته است  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید