گردو بخش سیوان استان ایلام در حال برداشت است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از برداشت گردو در سیوان ایلام خبر داد.

آیت جمالی اظهار داشت: بخش سیوان از جمله مناطقی است که نوع مرغوب محصول گردو(گردو کاغذی ) از نظر ژنتیکی در آن به ثمر می رسد وبه بازار هدف عرضه می شود.

با توجه به شرایط مناسب آب وهوایی ، پیش بینی می شود امسال بالغ بر آغاز برداشت گردو در بخش سیوان استان ایلام500 تن محصول گردو در بخش سیوان استان ایلام برداشت شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت کود مورد نیاز برای کشت محصول فوق تماماً توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید