عنوان: مناقصه خرید 50000 تن سوپرفسفات تریپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی