عنوان: آگهی مناقصه خرید 20 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله و 10 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۶ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی