عنوان: آگهی مناقصه حمل ریلی مقدار 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی کیسه ای از مبادی پتروشیمی ها به اقصی نقاط کشور/ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۱ بهمن ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری