عنوان: آگهی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبار های شرکت در سطح شهر خرم آباد به اقصی نقاط کشور- استان لرستان

مهلت دریافت سند: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری