عنوان: خرید 5 هزار تن کلرورپتاسیم پودری از تولید کنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی