عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 22000 تن انواع نهاده های زراعی از انبارهای سازمانی استان آذربایجان غربی به سایر نقاط داخل و خارج از استان توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۳ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری