عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 250000 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به اقصی نقاط کشور توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۵ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری