عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه وکیسه گیری مقدار 400 هزار تن کود شیمیایی فله از محموله وارده به بندر امام (ره) توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۲ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری