عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا گرگان، قرق و نودیجه به اقصی نقاط کشور توسط پیمانکار واجد شرایط استان گلستان

مهلت دریافت سند: ۱۹ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری