عنوان: آگهی مناقصه عمومی .حمل ریلی مقدار 200 هزار تن ا نواع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مبادی و پتروشیمی ها به اقصی نقاط کشور توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۰ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری