عنوان: آگهی مناقصه حمل مقدار 19000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی قروه و سنندج در استان کردستان به اقصی نقاط کشور

مهلت دریافت سند: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری