عنوان: آگهی فروش 90000 کیلو ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم در بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده