عنوان: مزایده فروش یک قطعه زمین در چهارمحال و بختیاری

مهلت دریافت سند: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده