عنوان: آگهی مناقصه واگذاری عملیات بارگیری ،حمل ،تخلیه مقدار25000تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری