عنوان: آگهی مزایده مربوط به فروش 350 تن بذر گندم بوجاری نشده آذر 2 استان زنجان

مهلت دریافت سند: ۲۷ آذر ۱۳۹۷

منتشر کننده: ..

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده