عنوان: مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده ها در هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری