عنوان: مناقصه خريد كيسه خالي دو لايه 90*60

مهلت دریافت سند: ۲۳ آذر ۱۲۸۰

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه