عنوان: آگهی و شرایط مزایده (حراج) فروش ضایعات حاصل از بوجاری گندم و جو / استان مرکزی

مهلت دریافت سند: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده

.

شرایط حراج

.

..

..